JTW111/3: Tujuan tugasan ini adalah untuk meningkatkan kebolehan pelajar memahami transaksi transaksi  perakaunan dan dapat membentuk penyata kewangan: Prinsip Perakaunan Kewangan Assignment, USM, Malaysia

School

Universiti Sains Malaysia (USM)

*We aren't endorsed by this school

Assignment Type

Individual Assignment

Subject

JTW111/3: PRINSIP PERAKAUNAN KEWANGAN

Uploaded by Malaysia Assignment Help

Date

07/04/2022

SOALAN TUGASAN

 TUJUAN

Tujuan tugasan ini adalah untuk meningkatkan kebolehan pelajar memahami transaksi transaksi  perakaunan dan dapat membentuk penyata kewangan.

 SOALAN 1

En Amru Nazli memulakan perniagaan sebuah kedai emas yang di beri nama Emas Ria.  Kedai ini mula beroperasi pada 1 hb Jan 2021.  Berikut adalah urusniaga pada bulan pertama operasi kedai.

 1. Memulakan perniagaan dengan modal tunai sebanyak RM50,000 yang dimasukkan ke dalam bank.
 2. Mendapat pinjaman dari Bank Islam Bhd sebanyak   RM150,000 untuk kegunaan perniagaan
 3. Membeli sebuah van berharga RM58,200 secara kredit dari Syarikat Auto Sdn Bhd dan bayaran bulanan ialah RM693.00 di bayar pada 30 haribulan setiap bulan.

Stuck in This Assignment? Deadlines Are Near?

4.Membeli barang untuk jualan/stok  daripada Syarikat Burung Emas bernilai RM9,000 secara pindahan tunai.

5.Membeli peralatan pejabat bernilai RM7,000 secara pindahan tunai.

6.Membeli komputer berharga RM3,000 untuk kegunaan kedai secara  pindahan tunai.

7.Membeli barang untuk jualan/stok daripada Syarikat Han Seng bernilai RM 50,000 secara kredit

8.Pengubahsuian kedai bernilai RM46,000 dan telah membayar sebanyak RM20,000 kepada Syk Kayu Kayan dengan mengunakan cek dan selebihnya akan di bayar pada bulan hadapan

9.Membeli barang untuk dijual/stok  dari Padi Emas Enterprise sebanyak RM 30,000  di bayar  dengan cek

10.Membeli  dari Unggul Sdn Bhd sebanyak RM50,000, RM30,000 dibayar mengunakan cek dan selebihnya akan dibayar pada bulan hadapan berjumlah RM20,000.  Barang-barang tersebut adalah untuk jualan.

11.Deposit elektrik sebanyak RM300.00 dan talipon RM200 di bayar dengan cek.

12.Pemilik mengambil RM2,000 untuk kegunaan sendiri.

13.Membayar insuran premium untuk perniagaan dengan cek sebanyak RM2,000 untuk bulan Jan hingga Mei 2021

14.Penjualan pada hari pertama sebanyak RM5,000 secara tunai dan di bank-in pada hari yang sama.

Get 30% Discount on This Assignment Answer Today!

15.Membayar kos promosi sebanyak RM3,000 dengan cek.

16.Kutipan jualan sebanyak RM 4,000 secara tunai dan di bank-in pada hari yang sama.

17.Kutipan jualan sebanyak RM 2,000 secara tunai dan di bank-in pada hari yang sama.

18.Menjual barang kemas  kepada  Perdana Sdn Bhd bernilai RM500 secara credit

19.Kutipan jualan sebanyak RM3,000 secara tunai dan di bank-in pada hari yang sama.

Maklumat tambahan

 1. Baki stok akhir bernilai RM123,042
 2. Kadar susutnilai untuk aset adalah:-
  1. Kenderaan                               20% setahun
  2. Peralatan pejabat & perabot    20% setahun
  3. Komputer                                20% setahun
  4. Mesin                                      20% setahun

 

Oleh itu anda dikehendaki menyediakan :-

 1. Catatan jurnal bagi urusniaga  bulan Jan 2021
 2. Pindahkan catatan jurnal tersebut ke dalam legar am dan lejar subsidiari yang berkenaan.
 3. Sediakan Imbangan Duga pada 31 hb Jan 2021
 4. Sediakan Penyata Pendapatan untuk Kedai Emas Ria berakhir 31hb Jan 2021
 5. Sediakan Lembaran Imbangan atau Kunci Kira-kira pada 31hb Jan 2021

Get Solved Your Assignment( variable) and Earn A+ Grade!

 

Answer

UP TO 15 % DISCOUNT

Instant Paper Writing Services by Native Malaysia Writers

Plagiarism Free Solutions
100% Original Work
24*7 Online Assistance
Native PhD Experts
Hire a Writer Now
Convincing Features
Plagiarism Free Report
On-Time Delivery
Native Writers
A+ Quality
100% Confidential
24*7 Online Assistance

Get these features included in Your Assignment

Get Assistance for Assignments, online Exam, and Projects Writing