MPU3122:Tugasan ini adalah untuk menilai kebolehan pelajar membincangkan tentang Isu Semasa dan Masa Hadapan Berkaitan dengan Tamadun: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA Assignment, OUM, Malaysia

University Open University Malaysia (OUM)
Subject MPU3122: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

SOALAN TUGASAN
TUJUAN

Tugasan ini adalah untuk menilai kebolehan pelajar membincangkan tentang Isu Semasa dan Masa Hadapan Berkaitan dengan Tamadun.

KEPERLUAN

tugasan 1

Setelah menonton video di atas;

a. Kenal pasti pengaruh perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) yang dibawa oleh video tersebut. Kongsikan pengalaman anda berhadapan dengan pengaruh tersebut.

b. Anda dikehendaki mencari SATU video pendek dari media sosial yang mempunyai unsur pengaruh barat (sosial / media/ Pendidikan / politik / ekonomi / dan yang bersesuaian). Berikan ulasan pengaruh yang ditonjolkan dalam video tersebut dalam kehidupan anda. Maklumat video pendek seperti berikut:
i. Durasi video antara 3 hingga 10 minit.
ii. Genre video adalah bebas (iklan / drama pendek / dokumentari / muzik / dan yang sesuai).
iii. Bahasa video pilihan Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris (jika bukan Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris perlu mempunyai sarikata)
iv. Berikan URL video dan nyatakan minit pengaruh yang ditonjolkan.

Are You Searching Answer of this Question? Request Malaysian Writers to Write a plagiarism Free Copy for You.

c. Anda diminta menyediakan SATU poskad digital yang bertemakan “saya dan teknologi”. Poskad ini menggambarkan bagaimana anda mengenali teknologi atau dalam erti kata lain pengalaman teknologi yang dilalui oleh pelajar sendiri. Bayangkan bahawa poskad ni akan menjadi rujukan / bahan sejarah kepada generasi anda pada suatu hari nanti.

Panduan menyediakan poskad digital adalah seperti berikut;
i. Anda bebas membina poskad digital menggunakan aplikasi dalam talian (online) atau aplikasi offline sedia ada seperti Microsoft Word, Acrobat Reader/Photoshop/PowerPoint dan lain-lain.
ii. Hasil poskad digital anda hendaklah dimuat-turun dalam bentuk PDF serta perlu dihantar dalam bentuk salinan PDF (soft copy).

Poskad digital hendaklah mengandungi perkara berikut:
i. Tajuk.
ii. Isi kandungan: menepati tema.
iii. Idea yang saling berkaitan antara kandungan.
iv. Kata kunci (keyword) yang tepat dan sesuai.
v. Kekemasan (Label & Ciri-ciri).
vi. Penyusunan/aturan.
vii. Jenis tulisan / saiz tulisan yang sesuai / jelas.
viii. Kesesuaian warna.
x. Gambar/simbol yang bersesuaian / menarik.
xi. Design, Layout / Format yang sesuai / kreatif / menarik.

tugasan 2

Berdasarkan soalan tugasan 1 dan soalan tugasan 3, anda dikehendaki melaporkan pengalaman penemuan anda dalam bentuk refleksi berdasarkan format berikut:
• Apakah yang telah saya pelajari (daripada kursus / tugasan ini)?
• Apakah perkara (tugasan) yang berjalan lancar?
• Apakah yang boleh saya lakukan dengan lebih baik (daripada kursus / tugasan ini)?
• Implikasi jangka masa panjang (sebagai pelajar dan pekerja)?
Laporan refleksi anda hendaklah tidak melebihi 3 muka surat. Lihat rubrik yang diberikan untuk lebih lanjut

Are You Searching Answer of this Question? Request Malaysian Writers to Write a plagiarism Free Copy for You.

Answer

Recent Solved Questions

Online Exam & Assignment Writing Services

11770+ Orders Delivered

4.9/5
5 Star Rating

Confidential & Secure Assignment Help For

Group Assignment Help

Online Exam -Test & Quiz

Cheapest Price Quote

Diploma & Certificate Levels

Semester & FYP Papers

Summative & Individual

GBA & Reflective

Last Minute Assistance

Sample Assignment Download

CSC438 Fundamentals of Data Structure Assignment Sample UiTM Malaysia
In this course, we will learn about the many ways that a computer can store and organize information. We'll see how to process large quantities of data with programming as…
Computer & It
AGR403 Basic Agricultural Economics Assignment Sample UITM Malaysia
AGR403 Basic Agricultural Economics is a course that covers the economic principles and concepts that are relevant to the agricultural industry. It may include topics such as supply and demand,…
Assignment Sample

UP TO 15 % DISCOUNT

Instant Paper Writing Services by Native Malaysia Writers

Plagiarism Free Solutions
100% Original Work
24*7 Online Assistance
Native PhD Experts
Hire a Writer Now

Get Assistance for Assignments, online Exam, and Projects Writing