MPU3122:Tugasan ini adalah untuk menilai kebolehan pelajar membincangkan tentang Isu Semasa dan Masa Hadapan Berkaitan dengan Tamadun: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA Assignment, OUM, Malaysia

School

Open University Malaysia (OUM)

*We aren't endorsed by this school

Assignment Type

Individual Assignment

Subject

MPU3122: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

Uploaded by Malaysia Assignment Help

Date

30/03/2022

SOALAN TUGASAN
TUJUAN

Tugasan ini adalah untuk menilai kebolehan pelajar membincangkan tentang Isu Semasa dan Masa Hadapan Berkaitan dengan Tamadun.

KEPERLUAN

tugasan 1

Setelah menonton video di atas;

a. Kenal pasti pengaruh perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) yang dibawa oleh video tersebut. Kongsikan pengalaman anda berhadapan dengan pengaruh tersebut.

b. Anda dikehendaki mencari SATU video pendek dari media sosial yang mempunyai unsur pengaruh barat (sosial / media/ Pendidikan / politik / ekonomi / dan yang bersesuaian). Berikan ulasan pengaruh yang ditonjolkan dalam video tersebut dalam kehidupan anda. Maklumat video pendek seperti berikut:
i. Durasi video antara 3 hingga 10 minit.
ii. Genre video adalah bebas (iklan / drama pendek / dokumentari / muzik / dan yang sesuai).
iii. Bahasa video pilihan Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris (jika bukan Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris perlu mempunyai sarikata)
iv. Berikan URL video dan nyatakan minit pengaruh yang ditonjolkan.

Stuck in This Assignment? Deadlines Are Near?

c. Anda diminta menyediakan SATU poskad digital yang bertemakan “saya dan teknologi”. Poskad ini menggambarkan bagaimana anda mengenali teknologi atau dalam erti kata lain pengalaman teknologi yang dilalui oleh pelajar sendiri. Bayangkan bahawa poskad ni akan menjadi rujukan / bahan sejarah kepada generasi anda pada suatu hari nanti.

Panduan menyediakan poskad digital adalah seperti berikut;
i. Anda bebas membina poskad digital menggunakan aplikasi dalam talian (online) atau aplikasi offline sedia ada seperti Microsoft Word, Acrobat Reader/Photoshop/PowerPoint dan lain-lain.
ii. Hasil poskad digital anda hendaklah dimuat-turun dalam bentuk PDF serta perlu dihantar dalam bentuk salinan PDF (soft copy).

Poskad digital hendaklah mengandungi perkara berikut:
i. Tajuk.
ii. Isi kandungan: menepati tema.
iii. Idea yang saling berkaitan antara kandungan.
iv. Kata kunci (keyword) yang tepat dan sesuai.
v. Kekemasan (Label & Ciri-ciri).
vi. Penyusunan/aturan.
vii. Jenis tulisan / saiz tulisan yang sesuai / jelas.
viii. Kesesuaian warna.
x. Gambar/simbol yang bersesuaian / menarik.
xi. Design, Layout / Format yang sesuai / kreatif / menarik.

tugasan 2

Berdasarkan soalan tugasan 1 dan soalan tugasan 3, anda dikehendaki melaporkan pengalaman penemuan anda dalam bentuk refleksi berdasarkan format berikut:
• Apakah yang telah saya pelajari (daripada kursus / tugasan ini)?
• Apakah perkara (tugasan) yang berjalan lancar?
• Apakah yang boleh saya lakukan dengan lebih baik (daripada kursus / tugasan ini)?
• Implikasi jangka masa panjang (sebagai pelajar dan pekerja)?
Laporan refleksi anda hendaklah tidak melebihi 3 muka surat. Lihat rubrik yang diberikan untuk lebih lanjut

Stuck in This Assignment? Deadlines Are Near?

Get Help By Expert

Do you want to get A+ grade in MPU3122 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA Assignment? than you can search on google pay someone to do my assignment  for hire our experts. malaysiaassignmenthelp.com has mulipule type of assignment helpers like: online exam helper, phd thesis helper, coursework helper, homework helper etc. we will secure you details.

Answer

UP TO 15 % DISCOUNT

Instant Paper Writing Services by Native Malaysia Writers

Plagiarism Free Solutions
100% Original Work
24*7 Online Assistance
Native PhD Experts
Hire a Writer Now
Convincing Features
Plagiarism Free Report
On-Time Delivery
Native Writers
A+ Quality
100% Confidential
24*7 Online Assistance

Get these features included in Your Assignment

Get Assistance for Assignments, online Exam, and Projects Writing