MPU3323: Globalisasi digambarkan sebagai proses yang merujuk kepada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok: Bachelor Of Human Resource Management With Honours (BHRM) Assignment, OUM

School

Open University Malaysia (OUM)

*We aren't endorsed by this school

Assignment Type

Individual Assignment

Subject

Human Resource Management With Honours (BHRM)

Uploaded by Malaysia Assignment Help

Date

02/08/2022

PENGENALAN

Globalisasi digambarkan sebagai proses yang merujuk kepada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global.Anthony Giddens(1990,64) mendefinisikan globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial seluruh dunia yang menguhubungkan daerah yang jauh sehingga kejadian lokal yang ada dapat mempengaruhi tempat yang bermil-mil jauhnya.

  1. RUMUSKAN DEFINISI GLOBALISASI DENGAN MENGAITKAN DENGAN VIDEO 1 DAN VIDEO 2

Era globalisasi dunia mencetuskan banyak perubahan dalam menghayati kehidupan selepas arus paskal permodenan.Perubahan terhadap gaya hidup berorintasikan teknologi dan kemajuan maklumat memberikan kesan dan menjadi cabaran terhadap nilai,budaya pemikiran dan corak hidup yang bersendikan adat,tatasusila ketimuran dan penghayatan agama.Kedubayaan merupakan cara hidup seharian manusia dalam sesebuah masyarakat atau organisasi.Bagaimanapun cara hidup manusia hari ini sudah banyak berubah dan menuju globalisasi.

Menurut video1,dalam kalangan remaja fesysen pakaian berjenama dan mendedahkan aurat mula digemari diseluruh dunia.Tambahanpula,mereka sedang mencari identiti menonton filem-filem sebegini akan meniru gaya dan aksi artis pujaan mereka seterusnya menjejaskan jati diri,identiti mereka secara tidak langsung.Selain itu,mereka mengunakan bahasa Inggeris yang tidak teratur kepada sekawanya.Yang ini merupakan bahawa remaja kalangan ini,sanggup menunjukkan identiti mereka secara tidak langsung.

Merujuk kepada video 2,golongan kanak-kanak lebih gemar menghabiskan masa dengan mengakses internet,bermain permainan video dan sebagainya berbanding berinteraksi dengan keluarga terutamanya ibu bapa dan adik beradik.Oleh demikian,boleh menyebabkan kualiti komunikasi dengan ibu bapa,adik beradik mereka menjadi semakin rendah.Seperti dalam video 2,budak dari bandar,sering mencari internet walaupun dia berada di kampung dengan sekeluarganya.Dia lebih memberikan perhatian dalam gajet daripada memberi fokus kepada anggota sekeluarganya.Budak dari kampung melakukan aktiviti fizikal yang dapat mengalihkan fokus dia kepada hal-hal lain yang lebih penting selain terhadap gajet.

ii.SINDIRAN SOSIAL YANG TERSIRAT PADA VIDEO 1 DAN VIDEO 2

Menurut video 1,kita boleh dapat bahawa segolongan remaja,menunjukkan fesyen dan membuang masa pada waktu malam.Tambahan pula,pada masa itu mereka ditegur oleh saudara tua kerana mereka cuba menunjukkan trend/fesyen.Sehubungan dengan itu,kita boleh menyatakan bahawa remaja pada masa kini suka mengharumi budaya barat darisegi pakaian,makanan dan kelakuan.Selain itu,drama atau filem barat yang ditayangkan di Malaysia memaparkan pelakon-pelakon mereka yang mengayakan fesyen barat terkini.Seperti yang kita sedia maklum,fesyen barat tidak sesuai dengan masyarakat Malaysia kerana fesyen barat kebanyakkan dan hampir semuanya terdiri dan pakaian yang sangat menjolok mata.Dalam video tersebut beberapa perempuan memakai pakaian yang mendedahkan aurat dan menonjolkan fesyen dan berfoya-foya.Ini akan menyebabkan remaja tersebut akan dipandang rendah oleh orang lain.Remaja menjadi terikut-ikut dengan apa yang digayakan oleh selebriti barat kegemaran mereka kerana ingin kelihatan sama seperti idola mereka.

Selain itu,remaja pada masa kini sangat mudah untuk terpengaruh dengan budaya yang  negative dan kurang bermoral.Seperti dalam video 1,mereka menukar nama dari Mutusamy Karuppiah menjadi Sam dan ini dapat dilihat metafora yang salah.Mereka sengaja menafikan keturunan mereka sendiri dan mengamalkan fesyen pada masa kini.Seterusnya,pertuturan bahasa mereka menggurakan bahasa Inggeris yang tidak teratur di kalangan mereka.Tambahan pula,media massa juga memainkan peranan yang penting untuk menyebarkan budaya barat di kalangan remaja.Mereka tertarik dari filem,album,muzik daripada hollywood dan sanggup menunjukkan diri mereka terpenggaruh pada budaya barat.Ini akan menyebabkan daripada kurangnya pegangan agama pada diri sendiri.

Seterusnya,remaja pada masa kini seperti dalam video suka bersembunyi identiti mereka dan suka menunjukkan diri sendiri sebagai orang trend dan suka berfoya-foya.Ia menyebabkan remaja pada masa kini tidak ada keminatan terhadap adat istiadat dan tradisi keluarga.Ia juga akan mengakibat kemerosotan tradisi keluarga.Ibu bapa merupakan insan yang terdekat dengan anak-anak.Jadi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut,ibu-bapa harus menegur anak-anak mereka jika anak-anak mereka memakai pakain yang kurang sopan dan memantau dengan siapa anak-anak mereka berkawan.Tambahan pula,ibu bapa harus melarang anak-anak mereka untuk berkawan rapat denga kawan yang memakai pakaian yang kurang sopan.Seterusnya,ibu bapa harus  menunjukkan arah yang betul dan ajar kepada anak-anak mereka sendiri dan menasihati  kepentingan tradisi dan adat-istiadat pada masa akan datang.

Kemajuan teknologi terkini telah memberi kesan positif dan negatif ke atas perkembangan sosial dan permasalahan kesihatan kanak-kanak pada zaman terkini. Golongan yang menggunakan teknologi dalam kehidupan seharian telah menjadikan teknologi sebagai suatu keperluan dan bukan lagi kehendak.Seterusnya,penggunaan peranti teknologi seperti kompoter,permainan video, gajet-gajet seperti telefon tangan pintar seperti Iphone, “tablets” seperti Ipad.Pengunaan teknologi ini sememangnya memberi pengaruh yang sangat besar terhadap kanak-kanak.Menurut video 2,sebuah keluarga dari bandar balik ke kampung semasa Hari Raya Aidilfitri.Dalam video tersebut kita boleh dapati budak dari bandar berpegang telefon bimbit dan minta “wifi” pada budak di kampung.

Selain itu,kita juga dapati bahawa apabila budak kampung minta dia untuk main,budak dari bandar mementingkan diri-sendiri dan memberi perhatian pada telefon bimbit.Selepas ibu dia tegur dia main dengan dia.Selepas dia bermain dengan budak di kampung dia suka suasana itu.Ini menunjukkan bahawa,kanak-kanak pada masa kini,suka meluangkan masa pada telefon bimbit dengan mengakses internet bermain video game dan sebagainya berbanding dengan berinteraksi dengan keluarga terutamanya ibu bapa dan saudara.Ia akan menyebabkan komunikasi dan persahabatan di antara keluarga akan menjadi terjejas.Apabila kanak-kanak memberikan perhatian pada gajet, mereka suka duduk di dalam rumah.

Tambahan pula,mereka tidak ada aktiviti luaran seperti bermain senaman,bermain bola,bermain dengan rakan-rakan dan sebagainya.Ia menyebabkan kanak-kanak akan pemalas dan tubuh badan tidak aktif.Tambahan pula,mengunakan telefon bimbit pada masa yang lama juga akibat mengurangkan kelihatan mata.Kita harus terima realiti iaitu media massa merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi dalam bidang informasi teknologi.Hal ini menyebabkan perubahan sosial baik secara positif.Mahupun negatif jadi seorang terutamanya kanak-kanak zaman kini.Kanak-kanak harus tahu sebagaimana pentingnya memberikan tumpuan atau berinteraksi dengan keluarga.

iii. NILAI-NILAI MURNI YANG HAMPIR DILUPAKAN DALAM VIDEO 1 DAN VIDEO 2 DAN NILAI-NILAI YANG DIAMALKAN OLEH MASYARAKAT PADA ZAMAN DAHULU

Menurut pada video 1,memaparkan beberapa remaja hip-hop india yang ditegur oleh saudara tua,kerana cuba bersikap dingin dan menunjukkan trend atau fesyen.Sehubungan itu,kita boleh menyedari bahawa warisan budaya tadisional menghadapi ancaman kepupusan.Sesuatu budaya merangkumi amalan dan cara hidup pelbagai kaum di negara kita.Ia terdiri daripada pakaian,makanan,adat resam seni dan sebagainya.Remaja pada masa kini terutamanya kanak-kanak,kesan yang pertama melalui isu budaya barat dari segi pakaian,kanak-kanak yang meniru pakaian budaya barat akan dipandang rendah terhadap orang disekelilingnya dan tidak akan di hormati oleh orang lain.

Oleh itu,kita dapati bahawa dalam video 1,beberapa nilai-nilai yang hamper dilupakan pada masa kini terutamanaya pada remaja.Nilai murni pertamanya ialah kejujuran,seperti yang terdapatdalam video adalah beberapa remaja menyembunyikan identity sendiri dan suka menunjuk-menunjuk  berhadapan permpuan.Seterusnya,mereka juga melupakan nilai murni kesederhanaan dan suka mengharumi kelakuan budaya barat dan melupakan tradisi kekeluargaan.Sesuatu adat keluarga didefinasikan sebagai suatu aturan dan cara hidup.Sesuatu perbuatan,remaja akan mengakibatkan maruah keluarga.

Seterusnya,gajet juga dapat membantu anak-anak untuk berkomunikasi dengan baik disamping membentuk minda anak-anak menjadi lebih cergas dan dapat membantu mereka belajar.Namun jika dilihat dari sudut yang sebaliknya gajet akan membuat anak-anak berkelakuan anti-sosial dan hal ini akan merosakkan masa kecil mereka.Menurut video 2,satu keluarga balik kampung dari bandar semasa Hari Raya Aidilfitri,pada masa sekarang golongan kanak-kanak lebih mementingkan “smartphone” dan suka menghabiskan masa dengan bermain permainan video dan mengakses social media seperti “whatsapp”, “instagram”, “facebook” dan sebainya.Seperti dalam video 2,budak dari bandar,sering mencari internet,wifi walaupun dia berada di kampong dengan sekeluarganya.Sehubungan dengan itu,nilai murni yang dilupakan oleh remaja sekiranya ialah kesyukuran.Menurut video ini,budak yang balik dari bandar tidak tahu menghargai kasih saying seseorang ahli kelurga.Tetapi dia suka memberikan perhatian pada telefon bimbit.Pada masa balik kampung dan semasa perjumpaan saudara-mara.

Kini,telefon pintar,diangap sebagai satu trend gaya hidup para remaja sama ada dari golongan atasan atau kelas pertengahan.Tidak dinafikan bahawa, gajet atau telefon pintar ini telah mempengaruhi cara masyarakat menyendalikan urusan seharian mereka.Ia juga memberi kesan pada komunikasi di antara keluarga mereka meluangkan masa pada telefon pintar selain daripada berkomunikasi dengan hli keluarga.Ini menyebabkan mengurang kasih saying diantara keluarga.Dengan ini,peranan ibu bapa sangat penting untuk menangani masalah ini.Ibu bapa mungkin kurang peka terhadap masalah ini kerana bagi mereka,dunia luar lebih bahaya,jadi lebih duduk dalam rumah dan bagi anak-anak main gajet itu juga akan mendatangkan bahaya kepada anak-anak.Selain itu,sebagai ibu bapa haruslah memberi kasih sayang terhadap anak-anaknya dan hendaklah melungkan masa dengan anak mereka.

Akhirnya, nilai-nilai yang diamalkan oleh maysarakat pada zaman dahulu ialah kasih sayang.Mereka mementingkan ahli keluarga dan masyarakat mereka selalu belas kasihan antara satu sama lain dan saling memahami dikalangan jiran-jiran,yang ini disebabkan oleh pada zaman dahulu mereka tidak berminat pada teknologi sebagai contoh telefon pintar dan social media.Zaman dahulu  juga tidak terikat pada budaya barat dan media massa.Nilai yang seterusnya ialah hormat-menghormati tradisi dan adat istiadat keluarga sendiri.Seterusnya,kita boleh mengatakan bahawa pada zaman dahulu mereka penuh dengan semangat bermasyarakat dan kerjasama diantara satu sama lain.Dengan ini ,teknologi dan media massa adalah untuk meningkatkan ilmu kita pada hal bukan untuk menjejaskan maruah diri dan memutuskan hubungan daripada sekelurganya.

TUGASAN 2

Mengikut pengalaman saya,menurut tajuk globalisasi,dunia mencetuskan banyak perubahan dalam menghayati kehidupan pemodenan.Perubahan terhadap gaya hidup berorentasikan teknologi dan kemajuan maklumat memberikan kesan dan menjadi cabaran terdahad nilai,budaya pemikiran dan cara hidup yang berasaskan adat istiadat dan agama.Globalisasi bukan sahaja menyentuh dan mengubah pemikiran dan mempengaruhi amalan seharian kita.

Sebagai pengalaman sebelum menonton kedua-dua video,ia mengambarkan realiti pada masa kini.Sehubungan dengan itu,kita boleh mengatakan bahawa remaja pada masa kini suka mengharumi budaya barat dari segi pakaian,makanan tingkahlaku telah menukar jati diri mereka.Ia sama seperti pengalaman sebelum dan selepas menonton video,perasaan saya adalah sama.Dalam video 1 terdapat beberapa remaja hip-hop suka menjukkan trend atau fesyen.Ini menunjukkan beberapa nilai-nilai yang hamper dilupakan pada masa kini terutamanaya pada  golongan remaja.Remaja pada masa sekerap suka menyembunyi identity sendiri dan suka menunjuk-menunjuk berhadapan perempuan.Kegiatan seperti ini dan sesuatu perbuatan remaja akan mengakibatkan maruah keluarga.

Selepas itu,daripada video 2,perasaan saya adalah sama.Pada masa sekarang golongan kanak-kanak lebih mementingkan telefon pintar dan suka menghabiskan masa dengan bermain permainan video dan mengakses social media seperti “whatsapp”, “instagram” , “facebook” dan sebagainya.statistik menunjukkan terdapat peningkatan dalam kemerosotan psikologi remaja selari dengan peningkatan penggunaan telefon pintar.Statistik menunjukkan terdapat peningkatandalam kemerosotan psikologi remaja selari dengan peningkatan penggunaan telefon pintar.Golongan kanak-kanak pada masa sekarang tidak menghargai kasih sayang ahli keluarga,dan suka meluangkan masa dalam telefon pintar.

Akhirnya,dengan mengunakan aplikasi canva,ia menyenangkan kerja saya dan membantu dan memudahkan kerja  saya untuk membuat mind map.Aplikasi ini mempunyai pelbagai jenis reka bentuk yang kreatif.Ia menarik minat untuk membuat kerja-kerja mind map.Dengan ini,saya boleh faham penggunaan aplikasi tersebut dengan lebih jelas.Selain itu,saya dapat tahu kegunaan aplikasi dan cara penggunannya.Tambahan pula,canva memberikan kategori template untuk kecantikan,muzik  dan sebagainnya.Masing-masing template atau mind map punya gaya visual yang mencerminkan konten yang ingin diunggah.Jadi bagi yang merasa kurang kreatif juga akan terbantu oleh canva.

Get 30% Discount on This Assignment Answer Today!

Get Help By Expert

Our assignment help malaysia are highly quality to provide Human Resource Management With Honours (BHRM) help at a low price. our expert writers have years of experience to offer the management assignment help so that you will rank high at an affordable price.

Answer

UP TO 15 % DISCOUNT

Instant Paper Writing Services by Native Malaysia Writers

Plagiarism Free Solutions
100% Original Work
24*7 Online Assistance
Native PhD Experts
Hire a Writer Now
Convincing Features
Plagiarism Free Report
On-Time Delivery
Native Writers
A+ Quality
100% Confidential
24*7 Online Assistance

Get these features included in Your Assignment

Get Assistance for Assignments, online Exam, and Projects Writing