Dalam konteks ini, latihan bola segar telah dikaji untuk melihat sama ada ia boleh membantu prestasi fizikal dan kemahiran: Sports Science Assignment, CU, Malaysia

School

curtin university (CU)

*We aren't endorsed by this school

Assignment Type

Individual Assignment

Subject

Sports Science

Uploaded by Malaysia Assignment Help

Date

13/02/2023

Dalam konteks ini, latihan bola segar telah dikaji untuk melihat sama ada ia boleh membantu prestasi fizikal dan kemahiran pemain bola keranjang. Menyiasat kesan lapan minggu latihan bola segar terhadap prestasi fizikal dan prestasi kemahiran bola keranjang di kalangan pemain bola keranjang lelaki berumur 18 hingga 24 tahun. 28 Subjek telah diambil kepada dua kumpulan, kumpulan eksperimen (EG) dan kumpulan kawalan (CG), EG=14 (Min umur 21.25 ±1.34) dan CG=14 (Min umur 20.52 ±1.77).

Untuk mengesan perbezaan dalam-antara kumpulan kajian, ANOVA langkah berulang telah digunakan. Analisis menunjukkan kesan pra, pertengahan dan pasca ujian yang ketara terhadap prestasi fizikal; semua pembolehubah kecergasan fizikal diperiksa p<0. 01 dan analisis prestasi kemahiran melihat semua pembolehubah p<0.01.

Latihan bola segar EG meningkatkan prestasi fizikal pemain, yang ketara dalam peratusan. Pembolehubah seperti Lontar Bola segar Atas Kepala (OHMBT), Lompat Jauh Berdiri (SLJ), Lari Pecut 20 m (PEcut), Ujian-T Ketangkasan (KETIKA), Lompat Menegak (VJ), Dinamometer Belakang dan Kaki (BLD); 5.11%, 4.52%, 1.34%, 3.49%, 6.45% dan 16.40% masing-masing.

Selain itu, kajian itu menekankan bahawa bola segar meningkatkan ukuran peratusan prestasi kemahiran bola keranjang dalam EG, yang terdiri daripada Menggelecek Kawalan (CD), Pergerakan Defensif (DM), Hantaran (PASS) dan Menembak Titik Kelajuan (SSS); 2.14%, 3.22%, 6.83 % dan 13.29% masing-masing Penyelidikan ini menunjukkan bahawa latihan bola segar bersama-sama dengan senaman tetap dapat meningkatkan prestasi fizikal dan kemahiran bola keranjang dengan ketara.

Jurulatih dinasihatkan supaya menambah bola segar ke dalam rejim latihan harian pemain. Pelaksanaan latihan bola segar bebas ke arah kerja kemahiran meningkatkan prestasi kemahiran bola keranjang. Program yang disyorkan untuk latihan bola segar adalah sesuai untuk menilai peningkatan dalam prestasi fizikal pemain bola keranjang dan prestasi kemahiran bola keranjang.

Stuck in This Assignment? Deadlines Are Near?

Get Help By Expert

Malaysiaassignmenthelp.com is the leading provider of diploma assignment help, offering premium content written by seasoned professionals. All their materials are tailored to meet the exact requirements of each diploma program and delivered quickly with no delays and no extra costs. So why wait? Choose Malaysian assignment writers today for all your diploma assignment needs!

Answer

UP TO 15 % DISCOUNT

Instant Paper Writing Services by Native Malaysia Writers

Plagiarism Free Solutions
100% Original Work
24*7 Online Assistance
Native PhD Experts
Hire a Writer Now
Convincing Features
Plagiarism Free Report
On-Time Delivery
Native Writers
A+ Quality
100% Confidential
24*7 Online Assistance

Get these features included in Your Assignment

Get Assistance for Assignments, online Exam, and Projects Writing